HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Katalog izložbe Vatroslava Kuliša / radovi na papiru, 2013.

    11.2013.

Katalog izložbe Vatroslava Kuliša / radovi na papiru, 2013.

Katalog izložbe Vatroslav Kuliš/ radovi na papiru je dvojezičan (hrv. / engl.), na 24 stranice donosi uvodne tekstove likovnog kritičara Feđe Gavrilovića i kustosice izložbe i urednice kataloga Antonije Škrtić, te reprodukcije u boji izloženih radova na papiru.

Oblikovanje kataloga potpisuju Bachrach & Krištofić, fotografije je snimio Goran Vranić, a fotoportret Vatroslava Kuliša Željko Koprolčec.

Katalog je realiziran financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.