HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Katalog izložbe Daniela Butale: retrospektiva 1970. – 2014.

    07.2014.

Katalog izložbe Daniela Butale: retrospektiva 1970. – 2014.

Katalog izložbe Daniela Butale: retrospektiva 1970. – 2014.

Katalog donosi tekst likovnog kritičara Milana Bešlića o stvaralaštvu Daniela Butale u razdoblju od 1970. Do 2014. godine, biografske podatke Daniela Butale i popis izložaka. Fotografije je snimio Goran Vranić, dizajnirao ga je Saša Stubičar, a uredila Antonija Škrtić.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca, Ministarstva kulture RH i donacijom Želimira Feitla.

***

Škrtić, A., Daniel Butala: retrospektiva 1970. – 2014., 2014. godine

32 stranice u boji, dvojezično, hrvatski i engleski jezik

cijena: 50,00 kuna