HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Katalog izložbe 84 sata za pobjedu

    08.2015.

Katalog izložbe 84 sata za pobjedu

Uz kataloški dio za 157 izložaka, u katalogu se mogu pročitati tekstovi dr. Davora Marijana Operacija Oluja i doprinos zbornog područja Karlovac oslobađanju okupiranog teritorija Republike Hrvatske i autorice izložbe O izložbi. Kao poseban prilog uz katalog je tiskan DVD Animirana karta operacije Oluja u ZP Karlovac. Popisi postrojbi ZP Karlovac i poginulih hrvatskih branitelja u operaciji Oluja u ZP Karlovac.

Katalog je obogaćen fotografijama postava izložbe koje je snimio je Goran Vranić.

Grafičko oblikovanje kataloga napravio je Saša Stubičar.

***

Stjepanović R., 84 sata za pobjedu/katalog izložbe, 2015. godine

80 stranica u boji, hrvatski jezik

cijena: 100,00 kuna

Katalog je tiskan financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.