HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Robert Šimrak: Ideja kaosa / Die Vorstellung des Chaos - katalog izložbe

    05.2018.

Robert Šimrak: Ideja kaosa / Die Vorstellung des Chaos - katalog izložbe

Katalog izložbe slika autora Roberta Šimraka na hrvatskom jeziku sadrži reprodukcije izloženih djela i predgovor kustosice izložbe Antonije Škrtić. Katalog je uredila Antonija Škrtić, fotografije reproduciranih djela snimio je Robert Kožić, a vizualno ga je oblikovao Robert Šimrak.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.

***

Škrtić, A.

Robert Šimrak: Ideja kaosa / Die Vorstelling des Chaos

2018

32 stranice u boji, hrvatski jezik

cijena: 50,00 kuna