HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Slike našega kraja - katalog izložbe

    12.2019.

Slike našega kraja - katalog izložbe

Katalog izložbe na hrvatskom jeziku sadrži reprodukcije i uvodni esej autorice izložbe Antonije Škrtić.

Katalog je uredila Antonija Škrtić, fotografije reproduciranih djela snimio je Goran Vranić, geografsku kartu našega kraja izradio je Neven Bočić, a vizualno ga je oblikovao Robert Šimrak.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca i Karlovačke županije.

***

Škrtić, A.

Slike našega kraja; izložba slikarske baštine; motiviranje karlovačkim krajem iz javnih i privatnih zbirki

2019.

36 stranica u boji, hrvatski jezik

cijena: 50,00 kuna