HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Daniel Butala

    12.2011.

Daniel Butala

Monografija sadrži preko 170 reprodukcija odabranih djela, te donosi cjeloviti pregled Butalinog umjetničkog opusa od 1969. do kraja 2011. godine.

O Butalinom crtačkom umijeću M. Bešlić nadahnuto govori kroz tri cjeline naslovljene: Stvaralačka crta, Crtač i Crteži.