HR | EN
  • [IZDAVAŠTVO]

    Katalog izložbe Petar Grgec: Križni put hrvatskog naroda / donacija Gradskom muzeju Karlovac

    10.2013.

Katalog izložbe Petar Grgec: Križni put hrvatskog naroda / donacija Gradskom muzeju Karlovac

Katalog sadrži uvodni tekst Ružice Stjepanović o stanju u Karlovcu 1991. godine, tekst Antonije Škrtić o izloženom darovanom ciklusu crteža, pjesmu Ane Postružnik posvećenu Petru Grgecu i njegovom stvaranju ovog ratnog ciklusa, te reprodukcije pojedinih crteža.

Oblikovanje kataloga potpisuje Saša Stubičar, fotografije je snimio Goran Vranić, a fotoportret Petra Grgeca Dinko Neskusil. Katalog ima 24 stranice u boji i objavljen je na hrvatskom jeziku. Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca.