HR | EN
 • [IZLOŽBA]

  Sve drveće grada - izložba radova učenika OŠ Grabrik

  14.06.2018. – 01.09.2018.

  Sve drveće grada - izložba radova učenika OŠ Grabrik

  U četvrtak, 14. lipnja 2018. godine u 10.00 sati u dvorištu Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, za 439. rođendan Grada, otvorena je izložba učeničkih radova ostvarenih tijekom protekle školske godine.

  Plastički oblikujući glinu učenici su izrazili svoju likovnu kreativnost i oduševljenje raznolikošću i ljepotom karlovačkih parkova, promenada, drvoreda i aleja. Svako izloženo drvo nosi tragove osobnosti djeteta koje ga je oblikovalo. Sve drveće grada- kao cjeloviti likovni zadatak postavljeno u nišama u dvorištu muzeja, šalje veliku ljubavnu poruku o gradu Karlovcu i njegovim velikim, razgranatim zelenim stanovnicima. Izlošci su izrađeni u terakoti i bijeloj glini, biskvitno pečeni, različitih dimenzija, oblikovanja i kiparskih tekstura.

  Izložbu su priredili učenici OŠ Grabrik u sklopu predmetne nastave Likovne kulture i keramička grupa uz vodstvo likovne pedagoginje Ivane Maradin.

  Sve drveće grada postavljeno je u dvorištu Gradskog muzeja Karlovac tijekom cijelog ljeta.