HR | EN
Goran Vranić je višestruko povezan s Karlovcem, a spona koju ovom prigodom razotkriva proizašla je iz dinamičnog međuodnosa umjetnika - fotografa i njegovog modela - grada.

Portret grada zvijezde - Goran Vranić

Umjetnički fotograf Goran Vranić ovom izložbom nastavlja višegodišnje bavljenje fotografskom interpretacijom detalja arhitekture i urbanizma hrvatskih gradova Zagreba (1994.), Pakraca i Lipika (1996.), Koprivnice (2007.) i Dubrovnika (2008.).

Baveći se Karlovcem Goran Vranić motive pronalazi u staroj karlovačkoj jezgri - Zvijezdi i njezinoj blizini. Izložbom je na suvremen i atraktivan način predstavljena Vranićeva autorska interpretacija arhitektonskog i urbanističkog naslijeđa grada Karlovca. Na izložbi su izloženi isprinti fotografskih kompozicija detalja arhitekture, dok su široko zasnovane gradske vizure lirskog ugođaja predstavljene multimedijskom projekcijom.

Autorski opus Gorana Vranića usko je povezan i obilježen njegovim profesionalnim radom fotografa specijaliziranog za predmete pokretne i nepokretne materijalne kulturne baštine i suvremene likovne umjetnosti. Afinitet prema tragovima ljudske prisutnosti i djelovanja u prostoru i vremenu motivira ga i u umjetničkom djelovanju koje obilježava nenametljiva strpljivost u stvaranju, te naglašena cjelovitost i izražajnost ostvarenih ciklusa. Dosadašnje Vranićevo bavljenje brodicama, suhozidima i gradovima - među koje se ovim ciklusom fotografija i izložbom uvrstio i Karlovac, promoviralo ih je u svjedočanstva prostora i vremena, u portrete života.

Izložbu prati bogato ilustrirani dvojezični katalog izložbe s uvodnim tekstovima gradonačelnika grada Karlovca Damira Jelića i kustosice izložbe i urednice kataloga Antonije Škrtić. Izložba je realizirana sredstvima Ministarstva kulture RH i Grada Karlovca.