HR | EN
  • [likovna radionica]

    Radionica kopiranja umjetničkog djela

    Galerija "Vjekoslav Karas" 16.03.2016.

Radionica kopiranja umjetničkog djela

Likovnom radionicom kopiranja umjetničkog djela razvijali smo slikarske vještine i naučili nove pojmove kao što su: restauracija, atelje, portret, autoportret, jajčana tempera i dr.

Radionica je dio edukativnog programa uz izložbu ''Alkemija snova'' Marine Fernežir.

Zahvaljujemo učenicama OŠ Banija, OŠ Dragojle Jarnević,OŠ Švarča i OŠ Dubovac na sudjelovanju.