HR | EN
  • [DOGAĐANJA]

    Društveno odgovorno upravljanje baštinom: Željeznički kolodvor Karlovac - predavanje dr.sc. Darka Babića

    26.05.2014.

Društveno odgovorno upravljanje baštinom: Željeznički kolodvor Karlovac - predavanje dr.sc. Darka Babića

Predavanje dr. sc. Darka Babića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ):

Društveno odgovorno upravljanje baštinom: Željeznički kolodvor Karlovac

Udruga za društveni razvoj KA-Matrix organizirala je predavanje u ponedjeljak, 26. svibnja s početkom u 18:00 sati u učionici Željezničkog kolodvora Karlovac, u susjedstvu izložbe „Donacija Josipa Štimca za zbirku željeznice“ koju su postavili Gradski muzej Karlovac i Hrvatski Željeznički muzej.

Kroz predavanje i razgovor s posjetiteljima namjera je bila propitati povremeno ili stalno korištenje nekadašnjih industrijskih objekata u različite kulturno-društvene namjene uz pregled primjera dobre prakse iz Hrvatske i svijeta.

Upravljanje baštinom je primijenjena multidisciplinarna grana koja, ukoliko se ispravno razumije, nadilazi relacije svedene isključivo na izravnu ekonomsku isplativost (tj. isključivo financijsku profitabilnost). Suvremeno shvaćanje iste podrazumijeva uvažavanje svih društveno relevantnih faktora u određenom zadanom kontekstu, te posljedično osiguravanje izravno opipljive koristi kojom kvalitetno upravljanje baštinom doprinosi razvoju lokalne zajednice i društva u cjelini. Intervencija će s jedne strane izložiti suvremene ideje upravljanja baštine, dok će s druge kroz sasvim konkretne primjere demonstrirati dobre primjere društveno odgovornog načina upravljanja baštinom, posebice potencijala industrijske baštine.

Predavanje se održalo u okviru projekta Nova kultura – Hibridni grad 014., organizira u suradnji s Gradskim muzejom Karlovac i projektom Sagittarius Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za vrijeme izložbe Donacija Josipa Štimca za Zbirku željeznice postavljene u pokretnom muzejskom izložbenom vagonu na kolosijeku ispod postavnice Željezničkog kolodvora Karlovac, Banija.

Program Nova kultura – Hibridni grad 014. odvija se

zahvaljujući potporama Zaklade Kultura Nova, Karlovačke pivovare, Ministarstva kulture RH, Grada Karlovca i Karlovačke županije.

****

o predavaču: Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, viši asistent na Katedri za muzeologiju i upravljanje baštinom Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nacionalni je voditelj na 2 EU financirana razvojno-istraživačka projekta u području upravljanja i interpretacije baštine. Član je upravljačkog tijela Izvršnog odbora Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO-u Pariz), nadzornog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma, te predsjednik hrvatskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (HNK ICOM). Povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnik baštinskih projekata.

(tekst preuzet: https://www.facebook.com/events/242153275984612/)