HR | EN
 • [DOGAĐANJA]

  Promocija „Karte baštine Karlovačke županije“ Gradskog muzeja Karlovac

  04.03.2020.

  Promocija „Karte baštine Karlovačke županije“ Gradskog muzeja Karlovac

  KARTA KAO MEDIJ BAŠTINE

  U srijedu, 4. ožujka 2020. godine na Starom gradu Dubovcu održana je promocija Karte baštine Karlovačke županije. Odabir lokaliteta i nalaza za Kartu baštine Karlovačke županije napravili su kustosi Gradskog muzeja Karlovac i autori Karte Igor Čulig i Matea Galetić na temelju prethodnih istraživanja arheologa Krešimira Raguža, arhivskog i kabinetskog istraživanja te tekućih arheoloških istraživanja na području Županije.

  Karta je napravljena tako da svojim dizajnom i načinom prezentacije kulturne baštine bude razumljiva širokom spektru korisnika i publike te iskoristiva kao podloga za razvoj različitih aktivnosti. Cilj karte baštine bio je na inovativan, sažet i jasan način prezentirati arheološke lokalitete i nalaze u Karlovačkoj županiji. Kartu čini odabir prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta, pojedinačnih nalaza, stari gradovi, najvažniji sakralni objekti na području Županije, naseobinski horizonti, špiljski lokaliteti, kamenolomi, podvodni lokaliteti i dr. Na Karti je vidljivo radi li se o lokalitetu s vidljivim ostatcima, pokretnim nalazima ili o nekoj drugoj kategoriji. Vremenski, Karta obuhvaća razdoblje od kamenog doba do ranog novog vijeka na prostoru Karlovačke županije.

  Kroz mapiranje kulturne baštine Karlovačke županije predstavljen je važan dio hrvatskog i europskog nasljeđa. Izučavanjem karte moći će se istražiti baština koja je posljednjih 20 000 godina oblikovana ljudskim životima i kreirala povijest našeg krajolika. Preko 200 najvažnijih lokaliteta koje su autori uvrstili u svoju selekciju oživljavaju nama iznimno daleke ali i bliže periode karlovačke povijesti.

  Tijekom 2020. godine promocija Karte će se održati u svim gradovima Karlovačke županije kako bi stručna i šira javnost bila upoznata s tendencijom kartiranja i prezentacije baštine na ovaj način.

  Karta je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, po promotivnoj cijeni od 30 kuna moći će se kupiti na dan promocije, a po redovnoj prodajnoj cijeni od 50 kuna bit će dostupna u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac, Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj i Starog grada Dubovca.

  Karta baštine Karlovačke županije kulturni je proizvod od značaja za identitet lokalne zajednice i kulturnu baštinu Republike Hrvatske, a financirana je od Karlovačke županije i Grada Karlovca.

  Autori: Igor Čulig i Matea Galetić

  Stručni suradnik: Krešimir Raguž

  Dizajn i priprema za tisak: Mint Onion d.o.o.

  Tisak: Tiskara Pečarić i Radočaj d.o.o

  Prijevod na engleski jezik: Sunčica Habus