HR | EN

Natječaji

Karlovac, 12. ožujka. 2020.

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet javnog poziva:


Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac.

Javni poziv i prijavnicu preuzmite OVDJE

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. travnja 2020. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac s naznakom "Prijava za izbor suvenira".


***

Karlovac, 24.svibnja 2019.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

POZIV NA USMENU PROVJERU ZNANJA (INTERVJU)

Povjerenstvo je utvrdilo da će se usmena provjera znanja (intervju) kandidata za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju 02.05.2019. održati u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac, ured ravnatelja s početkom u 13:00 h, a prema niže objavljenom rasporedu. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 12 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

 • Juraj Horvatin (13:00)
  • Matija Kalčić (13:15)
   • Bruno Koški (13:30)
    • Josip Kajinić (13:45)

     Literatura za usmenu provjeru:
     * Zakon o muzejima (NN 61/18)
     * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) s pripadajućim Pravilnicima.
     * Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16, 50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
     * Gob, A., Drougnet N.,: Muzeologija – povijest, razvitak, izazovi današnjice, Izdanja Antibarbarus, 2007.

     Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

     ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

     Karlovac, 17.svibnja 2019.

     Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

     Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto kustosa Odjela suvremene povijesti od stvaranja RH 1990.,
     objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019., održati u petak, 24. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac,
     Strossmayerov trg 7 s početkom u 13:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 12 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru:

     Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

     • Matija Kalčić
      • Juraj Horvatin
       • Igor Padežanin
        • Ivan Požega
         • Mihael Sučić
          • Marko Stanković
           • Bruno Koški
            • Josip Kajinić
             • Daliborka Grdić


              Literatura za pismenu provjeru:
              * Zakon o muzejima (NN 61/18)
              * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) s pripadajućim Pravilnicima.
              * Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16, 50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
              * Gob, A., Drougnet N.,: Muzeologija – povijest, razvitak, izazovi današnjice, Izdanja Antibarbarus, 2007.


              Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa.
              Usmeni dio testiranja predviđen je za ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine s početkom od 13:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

              ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

              ***
              Karlovac, 16.svibnja 2019.

              Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

              POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

              Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto voditelja marketinga i odnosa s javnošću objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019. održati u četvrtak, 23. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7 s početkom u 10:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 15 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

              Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

              • Emil Kujundžić
               • Ivan Požega
                • Tatjana Tomičić Geršić
                 • Ivana Gaćeša
                  • Dario Vrbaslija
                   • Hrvoje Stojanov
                    • Kristina Severinski
                     • Josipa Vukelić
                      • Bruno Koški
                       • Jasminka Brdar
                        • Daliborka Grdić

                         Literatura za pismenu provjeru:
                         • Zakon o muzejima (NN 61/18)
                          • - Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., „ Osnove marketinga“, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb, 2006.

                           Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa. Usmeni dio uključivat će prezentaciju marketing i PR plana ustanove u PPT formatu u trajanju od maksimalno 10 min.
                           Usmeni dio testiranja predviđen je za 24. svibnja 2019. godine s početkom od 10:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

                           ZA POVJERENSTVO:
                           mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

                           Karlovac, 23. travnja 2019.

                           Javni poziv proizvođačima suvenira
                           Predmet javnog poziva: Odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac

                           Preuzmite: JAVNI POZIV

                           Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 7. svibnja 2019. godine (osobno ili poštom) dostaviti na sljedeću adresu:

                           GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac,
                           s naznakom "Prijava za izbor suvenira".