HR | EN

Natječaji

Karlovac, 23. travnja 2019.

Javni poziv proizvođačima suvenira
Predmet javnog poziva: Odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac

Preuzmite: JAVNI POZIV

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 7. svibnja 2019. godine (osobno ili poštom) dostaviti na sljedeću adresu:

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac,
s naznakom "Prijava za izbor suvenira".