HR | EN

Natječaji

Karlovac, 15. rujna 2021.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju 27. kolovoza 2021. održati u petak 24. rujna 2021. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7 s početkom u 10:00 h.
Literatura za pismenu provjeru:

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o ustanovama- pročišćeni tekst (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19)

Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja.
Usmeni dio testiranja predviđen je za 27. rujna 2021. godine s početkom od 10:00 h. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

**********
Karlovac, 21. svibnja 2020.

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU LOGOTIPA MUZEJA GRADA KARLOVCA


Raspisivač Javnog natječaja je Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac.

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada logotipa Muzeja grada Karlovca (naziv buduće ustanove za koju se natječaj raspisuje je: Muzeji grada Karlovca) sa svrhom dobivanja jedinstvenog i kvalitetnog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja.

Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Rok za prijem natječajnih radova je od 21. 5. 2020. do 21. 6. 2020. u 12 sati.

Radovi koji stignu nakon navedenog roka ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja neće se uzeti u obzir.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici adresu Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj – logotip“.

Na omotnici ne smiju biti navedeni podaci pošiljatelja.

Odabranom natječajnom radu dodjeljuje se novčana nagrada u neto iznosu 10.000,00 kuna. Sva porezna davanja i doprinose snosi Raspisivač.

Cjelokupni tekst javnog natječaja i prijavnicu preuzmite OVDJE.


**********
8. travnja 2020.
Javni poziv proizvođačima suvenira produžen do 27. travnja


Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac.

Javni poziv i prijavnicu preuzmite OVDJE

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 27. travnja 2020. godine poštom dostaviti na sljedeću adresu:

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac s naznakom "Prijava za izbor suvenira".


**********
Karlovac, 12. ožujka 2020.

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet javnog poziva:


Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac.

Javni poziv i prijavnicu preuzmite OVDJE

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. travnja 2020. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac s naznakom "Prijava za izbor suvenira".**********
Karlovac, 24. svibnja 2019.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

POZIV NA USMENU PROVJERU ZNANJA (INTERVJU)

Povjerenstvo je utvrdilo da će se usmena provjera znanja (intervju) kandidata za radno mjesto objavljeno u javnom natječaju 02.05.2019. održati u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac, ured ravnatelja s početkom u 13:00 h, a prema niže objavljenom rasporedu. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 12 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

 • Juraj Horvatin (13:00)
  • Matija Kalčić (13:15)
   • Bruno Koški (13:30)
    • Josip Kajinić (13:45)

     Literatura za usmenu provjeru:
     * Zakon o muzejima (NN 61/18)
     * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) s pripadajućim Pravilnicima.
     * Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16, 50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
     * Gob, A., Drougnet N.,: Muzeologija – povijest, razvitak, izazovi današnjice, Izdanja Antibarbarus, 2007.

     Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

     ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.


     **********
     Karlovac, 17.svibnja 2019.

     Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

     Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto kustosa Odjela suvremene povijesti od stvaranja RH 1990.,
     objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019., održati u petak, 24. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac,
     Strossmayerov trg 7 s početkom u 13:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 12 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru:

     Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

     • Matija Kalčić
      • Juraj Horvatin
       • Igor Padežanin
        • Ivan Požega
         • Mihael Sučić
          • Marko Stanković
           • Bruno Koški
            • Josip Kajinić
             • Daliborka Grdić


              Literatura za pismenu provjeru:
              * Zakon o muzejima (NN 61/18)
              * Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara // »Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) s pripadajućim Pravilnicima.
              * Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16, 50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.
              * Gob, A., Drougnet N.,: Muzeologija – povijest, razvitak, izazovi današnjice, Izdanja Antibarbarus, 2007.


              Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa.
              Usmeni dio testiranja predviđen je za ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine s početkom od 13:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

              ZA POVJERENSTVO: mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

              **********
              Karlovac, 16.svibnja 2019.

              Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK, Gradski muzej Karlovac objavljuje:

              POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

              Povjerenstvo je utvrdilo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto voditelja marketinga i odnosa s javnošću objavljeno u javnom natječaju 2. svibnja 2019. održati u četvrtak, 23. svibnja 2019. godine u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7 s početkom u 10:00 h. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 15 prijava, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sljedeće predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

              Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

              • Emil Kujundžić
               • Ivan Požega
                • Tatjana Tomičić Geršić
                 • Ivana Gaćeša
                  • Dario Vrbaslija
                   • Hrvoje Stojanov
                    • Kristina Severinski
                     • Josipa Vukelić
                      • Bruno Koški
                       • Jasminka Brdar
                        • Daliborka Grdić

                         Literatura za pismenu provjeru:
                         • Zakon o muzejima (NN 61/18)
                          • - Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., „ Osnove marketinga“, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb, 2006.

                           Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa. Usmeni dio uključivat će prezentaciju marketing i PR plana ustanove u PPT formatu u trajanju od maksimalno 10 min.
                           Usmeni dio testiranja predviđen je za 24. svibnja 2019. godine s početkom od 10:00 h u prostorijama Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Karlovac.

                           ZA POVJERENSTVO:
                           mr.sc. Hrvojka Božić, prof.

                           **********
                           Karlovac, 23. travnja 2019.

                           Javni poziv proizvođačima suvenira
                           Predmet javnog poziva: Odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac

                           Preuzmite: JAVNI POZIV

                           Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 7. svibnja 2019. godine (osobno ili poštom) dostaviti na sljedeću adresu:

                           GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac,
                           s naznakom "Prijava za izbor suvenira".