HR | EN

Arheološki odjel

Arheološki odjel Gradskog muzeja Karlovac prikuplja i čuva artefakte koji svjedoče o ljudskoj prisutnosti i djelatnosti od prapovijesti do novog vijeka. Predmeti su prikupljeni na širem karlovačkom području i razvrstani u 6 muzejskih zbirki prema periodu nastanka, uporabi i lokalitetu. Uporabni, ukrasni i kultni keramički, koštani, stakleni i metalni predmeti; nadgrobni kameni spomenici i kamena plastika razvrstani su prema vremenu nastanka i uporabe u Zbirku prapovijesne građe, Zbirku antičke građe, Zbirku srednjovjekovne građe i Zbirku novovjekovne građe. Numizmatička zbirka objedinjuje antički, srednjovjekovni i novovjekovni kovani novac. Muzejsku zbirku Topusko čine uporabni, ukrasni i kultni predmeti prikupljeni na lokalitetima Topusko, Turska kosa kraj Topuskog, Perna i Kiringrad.
Od 1980. do 2017. godine odjel je vodio kustos Lazo Čučković.

Matea Galetić, kustosica matea.galetic@gmk.hr

Iva Alibašić, dipl. arheologinja i prof. povijesti umjetnosti iva.alibasic@gmk.hr

Zbirka prapovijesne građe

Zbirka prapovijesne građe broji preko 500 inventiranih predmeta koji svjedoče o najstarijoj ljudskoj prisutnosti na karlovačkom području. Predmeti datiraju u široki vremenski raspon od otprilike 20 000 g. pr. Kr. do 4. st. pr. Kr. i objedinjuju kameno, bakreno, brončano i željezno doba.

Najbrojniji je keramički materijal koji nam pokazuje raznovrsnost kulturnih fenomena i utjecaja, a u manjem broju prisutni su metalni, kameni i koštani predmeti.

Neolitik (kameno doba) i eneolitik (bakreno doba) upoznajemo kroz keramičku produkciju uporabnih i kultnih predmeta te koštanih i kamenih alatki. Najupečatljiviji predmet je keramička bočica iz špilje Vrlovke koja se nalazi na Stalnom postavu i atribuira se eneolitičkoj lasinjskoj kulturi. Brončano doba prezentirano je kroz materijal iz ostave Siča – Lučica i nalaze nositelja kasnobrončanodobne kulture polja sa žarama.

Željezno doba obilježeno je keramičkom produkcijom i dominacijom Kolapijana, panonsko-ilirske plemenske zajednice nastanjene uz rijeku Kupu (lat. Colapis). Dio ostavštine Kolapijana upisano je u Zbirku prapovijesne građe, a dio u Muzejsku zbirku Topusko.

Koštana kopča
Koštana kopča
Lukinić pećina
Paleolitik (starije kameno doba)
Kost, rezbarenje
4 x 1,3 cm
Inv. br. GMK-15175
Keramički ulomci
Keramički ulomci
Eneolitik
Keramika, modeliranje
Brončane narukvice i nanogvice
Brončane narukvice i nanogvice
Krnjak
Brončano doba
Bronca, lijevanje i urezivanje
Inv. br. GMK-176 A - GMK- 180
Brončani predmeti iz Ostave Siča – Lučica kod Barilovića
Brončani predmeti iz Ostave Siča – Lučica kod Barilovića
Kasno brončano doba
Bronca, lijevanje
Piramidalni keramički uteg
Piramidalni keramički uteg
Kirin
Starije željezno doba
Keramika, modeliranje
5,2 x 8mm (vrh), 3,8 cm (donji dio)
Inv. br. GMK-103
Brončani prsten
Brončani prsten
Krnjak (?)
Mlađe željezno doba (keltsko-latenska kultura)
Bronca
Promjer: 1,3 cm
Inv. br. GMK-68 a,b
Keramički zoomorfni idol
Keramički zoomorfni idol
Kiringrad
Keramika, modeliranje
1.9 x 2 x 2,8 cm
Inv. br. GMK-78 A

Muzejska zbirka Topusko

Muzejska zbirka Topusko najveća je arheološka zbirka Gradskog muzeja Karlovac i broji preko 1200 inventiranih predmeta. Do Domovinskog rata u Topuskom je postojao Zavičajni muzej s vrijednom zbirkom eksponata i rimskog novca koji su nepovratno nestali. Zbirka se čuvala i u Osnovnoj školi u Topuskom, da bi nakon toga u osiromašenom obujmu dospjela u Gradski muzej Karlovac. Manji dio Zbirke, uglavnom kamena plastika, izložena je u hotelu „Top-Terme Topusko“, a ostatak je pohranjen i izložen na Stalnom postavu Gradskog muzeja Karlovac. Zbirku čine predmeti datirani u razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka prikupljeni na lokalitetima Kiringrad, Lasinja, Lončarevac, Nikolino brdo, Perna, Topusko, Turska kosa, Velika Vranovina i dr. Radi se o različitim keramičkim i metalnim predmetima te kamenoj plastici. Važan dio Zbirke čine glineni idoli i drugi predmeti atribuirani Kolapijanima.

Idoli
Idoli
Turska kosa
6. – 3. st. pr. Kr., Kolapijani
Keramika, modeliranje
Keramička žara s poklopcem
Keramička žara s poklopcem
Turska kosa - nekropola
Kasno brončano doba
Keramika, modeliranje
Inv. br. 514
Keramička posuda
Keramička posuda
Turska kosa – zemunica 1
Starije željezno doba
10,5 x 18 cm
Inv. br. 283
Željezna fibula
Željezna fibula
Turska kosa – kultno mjesto 4
Mlađe željezno doba
Željezo, kovanje
Dužina 7,5 cm
Inv. br. 571
Keramički vrč
Keramički vrč
Topusko – Nikolino brdo
Mlađe željezno doba
Keramika, lončarsko kolo
12 x 7,7 cm
Inv. br. 160
Keramičko stopalo
Keramičko stopalo
Turska kosa - kultno mjesto 1
Željezno doba, Kolapijani
Keramika, modeliranje
3 x 6,5 cm
Inv. br. 507
Dio staklene narukvice
Dio staklene narukvice
Turska kosa – kultno mjesto 4
Mlađe željezno doba (2. st. pr. Kr.)
Staklena pasta
Dužina 6,2 cm
Inv. br. 572
Rimska kamena urna s poklopcem
Rimska kamena urna s poklopcem
Topusko – Toplička bara
Pješčenjak
Visina 53 cm, opseg dna 138 cm
Antika
Inv. br. 380 A
Dijelovi mozaičkog poda
Dijelovi mozaičkog poda
Topusko
Keramika, modeliranje i pečenje
Antika
2,8 x 1,5 cm
Inv. br. 378 A
Rimski žrtvenik posvećen bogu Silvanu
Rimski žrtvenik posvećen bogu Silvanu
Topusko – Topličke bare
Pješčenjak
Antika
31 x 21 cm (baza); 24 x 19 cm (središnji dio)
Inv. br. 394 A

Zbirka antičke građe

Zbirka antičke građe broji 164 inventirana predmeta koja vremenski pripadaju razdoblju antike, odnosno, dio su materijalne kulture Rimljana. Predmeti u Zbirci nastali su u razdoblju dominacije rimske kulture na prostoru karlovačkog Pokuplja od 1. do kraja 4. stoljeća. Glavninu Zbirke čine brončani ulomci minimalno dviju skulptura pronađenih u rijeci Kupi, metalni, koštani i stakleni nakit, metalno oružje i oruđe, medicinski instrumenti, predmeti svakodnevne uporabe, metalni ključevi kao grobni prilozi i dr. U Zbirci se nalaze i rimski nadgrobni spomenici – stela i sanduci urna izloženi u dvorištu Muzeja.

Stopalo rimske skulpture
Stopalo rimske skulpture
Rijeka Kupa kod Kobilića
Druga polovica 1. st.
Bronca, lijevanje; bakar, inkrustacija
16 x 10 cm
Inv. br. 64
Dio glave rimske skulpture Apolona
Dio glave rimske skulpture Apolona
Rijeka Kupa kod Kobilića
Druga polovica 1. st.
Bronca, lijevanje
20 x 19 cm
Inv. br. 49 A
Keramička zdjela
Keramička zdjela
Bubijeva jama
Antika, 3. st.
Keramika (panonska bojana keramika); lončarsko kolo
13,3 x 26,2 cm
Inv. br. 12681
Željezni nož i koštana igla
Željezni nož i koštana igla
Jopića pećina
3. – 7. st.
Željezo i kost (dužina 13,3 cm) i kost (ručna izrada, dužina 9,5 cm)
Inv. br. 593 i 592
Novigrad na Dobri
Željezni nož
Rimski željezni nož
Mateško Selo – Markova špilja
3. st.
Željezo, kovanje
19 x 2 cm
Inv. br. 12683
Srebrna igla
Srebrna igla
Bubijeva jama
3. st
Srebro, lijevanje i savijanje
Dužina 5,4 cm
Inv. br. 10404
Željezne alatke
Željezne alatke
Bubijeva jama
3. st.
Željezo, kovanje

Zbirka srednjovjekovne građe

Zbirka srednjovjekovne građe najmanja je arheološka zbirka koja broji 54 inventirana predmeta datirana u razdoblje od početka 5. do prve polovice 15. stoljeća. Predmeti su reprezentativni primjerci srednjovjekovne baštine karlovačkog Pokuplja s brojnim analogija na susjednim područjima Sjeverne Hrvatske i Slovenije. Tek nekoliko predmeta možemo datirati u rani srednji vijek, dok je glavnina Zbirke iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka. Najveći dio Zbirke čine keramički ulomci rubova, trbuha i ručki posuda grublje fakture s ukrasima valovnica i plastičnih rebara. Posebnu pažnju privlače gotički vrčevi i čaše na nogu koji su sačuvani u kompletnom obliku ili su rezultat uspješne restauracije. U manjem broju zastupljeno je oružje i vojna oprema od bronce i željeza, oruđe, predmeti svakodnevne upotrebe i nakit.

Dio željeznog oklopa
Dio željeznog oklopa
Novigrad na Dobri
Kasni srednji vijek
Željezo, kovanje
32 x 17 x 20,5 cm
Inv. br. 10439
Gotička čaša na nozi
Keramički lonac
Jopića pećina
Rani srednji vijek
Keramika; lončarsko kolo, urezivanje
Inv. br. 12799
Keramički lonac
Željezne strelice
Željezne strelice
Kirin
Kasni srednji vijek
Željezo, kovanje
Inv. br. GMK-198, 199, 197, 200, 193
Brončani prsten
Brončani prsten
Kirin
Kasni srednji vijek
Bronca; lijevanje i graviranje
Promjer 1,6 cm
Inv. br. 12764

Zbirka novovjekovne građe

U Zbirci novovjekovne građe nalazi se 1030 predmeta datiranih u novi vijek, u razdoblje od kraja 15. do kraja 19. stoljeća. Najveći dio Zbirke pripada razdoblju 17. i 18. stoljeća. Predmeti su prikupljeni arheološkim istraživanjima uz crkve kojima su otkrivena groblja ili pojedinačni grobni ukopi. Zbirku čine različiti keramički, metalni, stakleni, koštani i drveni predmeti, od kojih valja izdvojiti dijelove odjeće i obuće (kopčice, dugmad i karičice), nakit (prstenje, ogrlice, privjesci i naušnice), oruđe, oružje, keramičke posude i ulomke posuda, keramičke lulice, drvena dugmad, perlice od sjemenki, dijelove tkanine i dr.

Prsten od brončane žice
Prsten od brončane žice
Kamensko – Pavlinski samostan
17. – 18. st.
Brončana žica; lijevanje i savijanje
Promjer 2,2 cm
Inv. br. 10110
Krunica od plavih i bijelih perla
Krunica od plavih i bijelih perla
Mateško Selo – crkva sv. Jurja
17. – 18. st.
Staklena pasta; lijevanje i brušenje
Duljina 21 cm
Inv. br. 10315
Prsten s kvadratnom krunom i gemom
Prsten s kvadratnom krunom i gemom
Prilišće – crkva sv. Leonarda
Rani novi vijek
Bronca, staklo
Promjer 1,2 cm
Inv. br. 10368
Željezna sjekira
Željezna sjekira
Okolica Karlovca
Rani novi vijek
Željezo, kovanje
29 x 6,6, cm
Inv. br. 10437
Keramička lula
Keramička lula
Stari grad Dubovac
16. st.
Keramika, kalup
5,3 x 1,8 cm
Inv. br. 12793
Keramička zdjela na tri noge
Keramička zdjela na tri noge
Barilović
14. – 18. st.
Keramika, lončarsko kolo
13,2 x 21,5 cm
Inv. br. 10585
Partizana s krilima
Partizana s krilima
Ozalj
19. st.
Željezo, kovanje
45,5 x 16,3 cm
Inv. br. 10438
Drveni monoksil
Drveni monoksil
Rijeka Kupa
1479. – 1640. g.
Drvo, tesanje
310 x 63 cm
Inv. br. 15176

Numizmatička zbirka

tekst u izradi