Koji iznos trebate?

50 € 25000 €

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Sutra 15.07.2024 u 08:30
Ukupan iznos za vraćanje:

Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 400 € na maksimalan rok do 30 dana!
Prednosti za stare (postojeće korisnike): nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne liste


PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 1.000,00 EUR na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 1.021,20 EUR, uz EKS 8,90%, iznos Premije 21,20 EUR te iznos mjesečne rate 204,24 EUR (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 90 dana. Maksimalni period otplate kredita: 540 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 9,50%.
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Koliko smije kasniti plaća

Koliko smije kasniti plaća

Koliko smije kasniti plaća i koja je zakonska odredba o isplati plaće?

Naš zakon obvezuje svakog poslodavca da u radnom odnosu radniku isplati novac za obavljeni posao, plaću. Međutim, što kada se poslodavac ne pridržava navedene stavke? Poslodavac i radnik dužni su pridržavati se odredbi Zakona o radu, u suprotnom dolazi do kršenja ugovora. Prije nego radnik nastupi u svome radu, poslodavac je dužan uputiti osobu na upoznavanje s propisima o samom radnom odnosu, i isto tako je dužan upoznati ga sa organizacijom samog rada i zaštitom na radnom mjestu. Ovdje se ubrajaju prava radnika na saznanja o visini plaće za njegov rad. Koliko smije kasniti plaća? Ako pričamo o ugovorima, mnogi ugovori sadrže stavku da će se plaća isplatiti najkasnije do 15-og datuma u mjesecu za prethodni mjesec.

Neisplata plaće danas uzima sve više maha, što je naravno nedopustivo. Koliko smije kasniti plaća i koja je zakonska odredba o isplati plaće? Članak broj 90 Zakona o radu definira plaće kao novčanu naknadu koja se isplaćuje nakon obavljenog rada. Razdoblje isplate ne smije biti duže od mjesec dana, osim ako u kolektivnom ugovoru nije naglašeno drugačije. Plaća za prethodni mjesec trebala bi se isplatiti najkasnije do 15-og datuma u mjesecu. Plaća se u ovom smislu odnosi na bruto iznos. Prilikom same isplate, poslodavac je dužan svome radniku uručiti obračun na kojemu je vidljiv utvrđeni novčani iznos.

Koliko smije kasniti plaća i što sadrži isplatna lista?

U slučaju da Vam poslodavac na dan dospjelosti ne isplati Vašu plaću, naknadu plaće ili otpremninu – tada je njegova dužnost da Vam do kraja mjeseca dostavi obračun iznosa koji Vam je dužan uplatiti. U slučaju da se dogodi neisplata plaće, nadoknade plaće ili otpremnine, navedeni obračun služi kao dokaz da se protiv poslodavca može izvršiti ovrha za prisilnu naplatu. Koliko smije kasniti plaća i što sadrži isplatna lista? Plaća ne bi smjela kasniti više od tjedan dana. Prilikom isplate plaće, poslodavac je dužan radniku priložiti njegovu isplatnu listu. Isplatna lista sadrži osobne podatke radnika, broj odrađenih sati i podatke o isplati plaće.

Podaci koje svaka platna lista mora sadržavati su sljedeći: Bruto plaća, doprinosi na plaću, izdatak za premije osiguranja, dohodak i osobni dohodak, porezna osnovica, porez na dohodak i prirez, neto iznos plaće, osnovica na poseban porez, iznos neto plaće nakon posebnog poreza, obustava iz plaće (krediti ili ovrhe), neto plaća za isplatu, doprinose na plaću. Koliko smije kasniti plaća i da li se platna lista mora dobiti bez obzira na isplatu? U slučaju da Vam plaća nije isplaćena, isplatna lista je svakako najvažniji dokument koji Vam treba jer bez nje ne možete zatražiti naknadnu isplatu koju Vam je poslodavac dužan. Ako poslodavac odbija dati isplatnu listu za određeno razdoblje, tada je Vaše pravo da se obratite Državnom inspektoratu.

Koliko smije kasniti plaća i koja je kazna za poslodavce?

Članak broj 248 definira one najteže prekršaje poslodavca, navodi kako će se poslodavac kao pravna osoba kazniti za prekršaj u obliku novčane naknade. Novčana naknada može biti u rangu od 850 eura – pa sve do 13000 eura. Postupak kažnjavanje se može povući ako poslodavac radniku uruči obračun plaće. Koliko smije kasniti plaća postaje sve traženije pitanje, a razlog su česta kašnjenja isplate. Kašnjenje plaća se može dogoditi radi niza razloga, no niti jedan razlog ne može opravdati kršenje zakona.

Ukoliko možda smatrate da Vas je poslodavac povrijedio u radnom odnosu, tada se možete pozvati na članak broj 133 i u roku od 15 dana dostaviti dokaz da poslodavac ne poštuje određena prava. U slučaju da poslodavac u 15 dana nakon dostave zahtjeva ne udovolji radniku, radnik može zahtijevati zaštitu svog prava pred nadležnim sudom. Nažalost, brojni su slučajevi gdje radnici traže svoje prava. Koliko smije kasniti plaća bi trebalo biti pitanje koje vežemo za prošlost, no radi cijele financijske i ekonomske krize – navedeno pitanje je itekako popularno, kao i pretraga o pravima radnika.
Tagovi:

Kako koristiti pozajmicu za konsolidaciju dugova?

Kako koristiti pozajmicu za konsolidaciju dugova?

Financijski pritisak zbog brojnih dugovanja može biti vrlo stresan. Kako koristiti pozajmicu za konsolidaciju dugova može vam pomoći da smanjite svoje mjesečne obveze i olakšate upravljanje financijam

10 savjeta za učinkovitije upravljanje budžetom

10 savjeta za učinkovitije upravljanje budžetom

Financijsko planiranje često može biti zastrašujući zadatak, no uz uvođenje nekoliko ključnih strategija, možete postići značajno poboljšanje u upravljanju svojim novcem. Kada se prvotno odlučujete za