Kada istražujemo svijet Tarota i tražimo pravog savjetnika, ključno je znati koji su kriteriji koji nas usmjeravaju prema Tarot genijalcima. Kako prepoznati i angažirati najbolje čitatelje karata pita