Digitalizacija je neizbježni dio suvremenog društva koji utječe na sve aspekte našeg života, pa tako i na budućnost sex oglasa. Ova era digitalizacije donosi mnoge promjene i inovacije koje će zasigur