Blockchain tehnologija predstavlja revoluciju u načinu na koji se provode online financijske transakcije, sa značajnim utjecajem na sigurnost i transparentnost u internet bankarstvu. Prije svega, bloc