Komunikacija i povezanost su kamen temeljac svakog uspješnog bračnog odnosa, a u digitalnom dobu, gdje tehnologija sve više preuzima naše živote, važnost ovih aspekata postaje sve izraženija. Tema “Br