Kada govorimo o online komunikaciji, prvi dojam je često ključan za uspostavljanje kvalitetne interakcije. Priprema i okruženje su temelj na kojem gradimo uspješan online razgovor, a posebno su važni