Značaj emocionalne bliskosti u seksualnom životu bračnog para nije tema koja se smije zanemariti prilikom razmatranja čimbenika koji doprinose zadovoljavajućoj intimnosti. U svakom braku, seksualni ži