Uspješna komunikacija temelj je svake zdrave veze, međutim, često se suočavamo s raznim komunikacijskim preprekama koje mogu uzrokovati nesporazume i konflikte. Identifikacija komunikacijskih prepreka