Kognitivne pristranosti su sistematske greške u razmišljanju koje utječu na naše prosudbe i odluke. U kontekstu casino igara, one imaju značajan utjecaj na percepciju sreće i rizika, često dovodeći ig