Razumijevanje zahtjeva banke ključno je za početak procesa kada se postavlja pitanje kako pripremiti dokumentaciju za uspješan zahtjev za kredit. Svaka financijska institucija ima svoj set pravila i k