Moderni ljudi vole misliti da je svijet s njima počeo i da stari narodi nisu ništa znali o problemima modernih ljudi. Istina je da su ljubav i spolna moć oduvijek bili povezani a afrodizijaci su zbog