Rješavanje konflikata u ljubavnim odnosima je esencijalni dio uspješne i zdrave veze. Komunikacija i slušanje su temelj na kojem se izgrađuje razumijevanje i povjerenje između partnera. Da bi komunika