Sigurnost i prevencija prijevara na financijskom oglasniku jedan su od ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom korištenja ovakvih platformi. Financijski oglasnici pružaju brojne mogućnosti