Šarm je neuhvatljiva, ali moćna kvaliteta koja može igrati ključnu ulogu u privlačenju pozornosti potencijalnog muškog sponzora. Da bismo razumjeli kako šarm može poslužiti kao strategija, važno je pr