Javnost često doživljava kockanje kao splet sreće i slučajnosti, ali istina je daleko suptilnija. Tajne uspjeha profesionalnih kockara leže u dubokom strateškom razmišljanju i planiranju. Oni ne prepu