Zakonodavni okvir za seksualno oglašavanje u Hrvatskoj predstavlja važan segment regulacije oglašavanja uopće. U Hrvatskoj, kao i u većini europskih zemalja, postoje zakoni i propisi koji pružaju smje