Kako staviti šifru na word i excel dokument

Kako staviti šifru na word i excel dokument

Kako staviti šifru na word i excel dokument kako bi ih zaštitili

Word i excel su neki od programa koji spadaju pod Microsoft office alate te se koriste svakodnevno kako u školstvu, tako i za odrađivanje poslova u tvrtkama. Kada koristimo te alate u privatne svrhe, rijetko ćemo stavljati neke povjerljive podatke u njih, no u poslovne svrhe su to vrlo često neki povjerljivi podaci za koje je poželjno da ne dođu do tuđih očiju. Nevažno radi li se o nekim privatnim ili poslovnim podatcima, dobro je znati kako staviti šifru na word i excel dokument kako bi podatke držali sakrivene ili zaštićene od ljudi kojih se oni ne tiču. Iako nam se ponekad stavljanje šifri na dokumente čini kompleksnim zadatkom, kako staviti šifru na word i excel dokument zapravo je jednostavan postupak koji će omogućiti određenu zaštitu podataka koje je potrebno zaštititi. U nastavku ovog teksta objasniti ćemo kakav je postupak postavljanja šifre na te programe kako bi zaštitili podatke koje treba.

Kako staviti šifru na word i excel dokument – postupak za Word

Kako staviti šifru na word i excel dokument ponešto varira između ta dva programa, no neki se koraci podudaraju. Također, osim kako staviti šifru na word i excel dokument spomenuti ćemo kako istu i maknuti ukoliko vam ona više nije potrebna. Prvo ćemo spomenuti Word program, pa će se kasnije nastaviti na Excel. Kako bi stavili lozinku na Word dokument, potrebno je otvoriti dokument koji se želi zaštiti. Kada ste otvorili željeni dokument, odaberite u alatnoj traci “Datoteka” te nakon toga odite na opciju “Detalji” gdje će vam se prikazati stavka “Zaštita dokumenata”. Kada je pronađete, kliknite na to te će vam se među ostalim pojaviti opcija “Šifriranje pomoću lozinke” nakon čega se unaša i potvrđuje odabrana šifra. Nakon potvrde šifre, prilikom sljedećeg otvaranja zaštićenog dokumenta od vas će se tražiti unos odabrane šifre i tek kada se ona unese imat ćete pristup dokumentu, što obuhvaća njegovo čitanje i uređivanje.

Kako staviti šifru na word i excel dokument – postupak za Excel

Kako staviti šifru na word i excel dokument većinski se podudara glede koraka. Za Word smo već spomenuli kako staviti šifru, tako da je sada red na Excel programu. Koraci za stavljanje Excel šifre također zahtijevaju odabir “Datoteka” na alatnoj traci. Kao i u Wordu, potrebno je ići na “Detalji”, no za razliku od Worda, ne birate “Zaštita dokumenata” već birate “Zaštita knjige”. Kada odaberete “Zaštita knjige”, odite pod “Šifriranje pomoću lozinke” te će se od vas tražiti unos šifre. Kada se željena šifra potvrdi, prilikom sljedećeg otvaranja zaštićenog dokumenta od vas će se tražiti unos odabrane šifre kako bi dobili pristup istome. Sada kada znate kako staviti šifru na word i excel dokument, dobro je znati i kako istu ukloniti ukoliko više nema potrebe za zaštitom podataka i dokumenata. Za uklanjanje šifre potrebno je ići na alatnu traku i redom ići “Datoteka”, “Detalji”, “Zaštita dokumenta”, “Šifriraj lozinkom” te ovaj put umjesto unosa lozinke obrišite to polje te spremite dokument. Na taj način odabrani dokument više neće tražiti unos šifre.

Tagovi:

Kako funkcionira detektor laži

Kako funkcionira detektor laži

Detektor laži ili poligraf je pomagalo koje se koristi u krivičnoj istrazi. Često se koristi za ispitivanje sumnjivca za kojeg se smatra da ne govori istinu. Međutim, važno je naglasiti da podaci koji

Kako se razvija fotografija

Kako se razvija fotografija

Može se slobodno reći kako su fotografije promijenile naš pogled prema svijetu. One su nam omogućile da bilježimo trenutke i da se jednim pogledom možemo vratiti u određeni trenutak u našem životu. Ra

Kako spremiti bookmarks

Kako spremiti bookmarks

Bookmarks ili oznake su jedna od funkcija pretraživača koji nam omogućava da brzo navigiramo između omiljenih internet stranica bez ponovnog pretraživanja. Većina nas će samo povući svoje bookmarkse i