Dionice se najjednostavnije mogu opisati kao vrijednosni papiri kojima uplatitelj dokazuje svoji ulog u temeljni kapital određenog dioničkog društva. One služe kao dokaz vlasništva nad o