Od drevnih vremena, festivali su posluživali kao prilika za zajednicu da se okupi, slavi i izrazi kroz različite oblike umjetnosti i kulture. No u suvremenom dobu, gledamo kako se najluđi festivali: š