Prema najnovijim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u Hrvatskoj su danas zabilježena 28 društva koja nude osiguranje ili reosiguranje. Za neka veća imena ste sigurno čuli, neka