Što je i kako nastaje tornado? Tornado, koji je još poznat kao velika turbulencija ili dušnik, je brzo rotirajući zračni vrtlog koji se proteže od dna sloja oblaka sve do tla ili do površine vode, i p